Dageraad

Dageraad, 500×220 cm, olieverf op doek

                          Marianne Roodenburg heeft gestudeerd aan de Willem de Kooning Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam. Zij was tweemaal genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst. Haar werk maakt deel uit van particuliere, bedrijfs- en overheidscollecties; zoals Gemeente Rhenen, Huis der Provincie (Arnhem), KPN Nederland, Stedelijk Museum (Amsterdam), Gemeente Haarlemmermeer, Hogeschool van Amsterdam, Vastgoedfonds Klepierre (voorheen Corio B.V., Utrecht), Gemeente Emmeloord, SBK (Amsterdam) en CBK (Groningen).

                           Architectuur, periodieke monumenten, gebouwen van boven af, van opzij of van beneden waargenomen, plaats- en tijdgebonden fragmenten van muren, plattegronden met strakke opwaartse vormen, maar ook abstracte ruimtes zijn haar focus. Haar werk is altijd verbonden met ruimte en kleur.
Binnen deze context onderzoekt zij de mogelijkheden van kleur als ruimtelijk element. Kleuren reageren op elkaar en veranderen visueel bij verschillend licht.
Bouwwerken hebben de eigenschap een statisch beeld te zijn. Het gebruik van kleuren geeft beweging aan deze roerloosheid, benadrukt en verandert de ruimtes. Niet letterlijk maar wel in ons kijken: kleuren zijn het zinnelijke en de persoonlijke geaardheid van haar ruimtelijke structuren. Het verlangen naar een persoonlijke en nieuwe ruimte.

                           Als kunstenaar onderzoekt zij in haar werk kleurverhoudingen en de ruimte die kleuren visueel innemen. De theorie van Jan Purkinje over kleur en veranderend licht is daarbij een uitgangspunt.

 


English version

Marianne Roodenburg studied at the Willem de Kooning Academy for Visual Arts in Rotterdam. She was nominated twice for the Royal Prize for Painting.
Her work is part of private, corporate and government collections, such as the Municipality of Rhenen, House of the Province (Arnhem), KPN Netherlands, Stedelijk Museum (Amsterdam), Municipality of Haarlemmermeer, Hogeschool van Amsterdam, Vastgoedfonds Klepierre (formerly Corio BV, Utrecht), Municipality of Emmeloord, SBK (Amsterdam) and CBK ( Groningen).

                           Architecture, periodical monuments, buildings from above, from the side or from below perceived, space- and time-bound fragments of walls, floor plans with, but also abstract spaces are her focus. Her work is always related to space.
Within this context, she investigates the possibilities of color as a spatial element. Colors react to each other and change visually in different light.
Construction works have the property of being a static image. The use of colors gives movement to this motionlessness, emphasizes and changes the spaces. Not literally but in our eyes: colors are the sensual and the personal nature of its spatial structures. The desire for a personal and new space.