Dageraad

Dageraad, 500×220 cm, olieverf op doek

Marianne Roodenburg heeft gestudeerd aan de Willem de Kooning Academie voor Beeldende Kunst in Rotterdam. Zij was tweemaal genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst. Haar werk maakt deel uit van particuliere, bedrijfs- en overheidscollecties; zoals Gemeente Rhenen, Huis der Provincie (Arnhem), KPN Nederland, Stedelijk Museum Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Hogeschool van Amsterdam, Vastgoedfonds Klépierre (voorheen Corio B.V.) Utrecht, Gemeente Emmeloord, SBK Amsterdam en CBK Groningen.
Naast haar beeldende werk publiceert en geeft zij lezingen over Kleur in de Kunst.

“Het onbekende is in mijn beeldende werk de onderliggende structuur, verborgen achter architecturale rasters, die zijn opgebouwd uit gekleurde vlakken. Een belangrijke focus is daarbij de relatie tussen kleur en ruimte. Binnen deze context onderzoek ik de mogelijkheden van de door het licht geschakeerde kleuren als ruimtelijk element. Het gebruik van kleur en de verandering daarvan bij verschillend licht, geeft een fragiele beweging aan de roerloosheid van de architecturale geometrische vormen. Kleuren zijn in mijn werk het zinnelijke, en de persoonlijke geaardheid van de stedelijke structuren.
Met de beeldende illusie van het perspectief, maar ook door het ritme in vorm en kleur wordt de beschouwer gevraagd om een visueel standpunt in te nemen: het kijken naar afgebakende nabijheid of naar oneindige verte; een strijd tussen het beschouwende leven en het verlangen naar het actief onderzoeken van het onbekende”.               

English version

Marianne Roodenburg studied at the Willem de Kooning Academy for Visual Arts in Rotterdam. She was nominated twice for the Royal Prize for Painting.
Her work is part of private, corporate and government collections, such as the Municipality of Rhenen, House of the Province (Arnhem), KPN Netherlands, Stedelijk Museum (Amsterdam), Municipality of Haarlemmermeer, Hogeschool van Amsterdam, Vastgoedfonds Klepierre (formerly Corio BV, Utrecht), Municipality of Emmeloord, SBK (Amsterdam), CBK (Groningen).

                         “The most important focus in my visual work is the relationship between color and space. Within this context I investigate the possibilities of color as a spatial element. The use of this visual medium creates a variety of spaces on a flat surface. With the illusion of perspective, but also the rhythm in form and color, the viewer is asked to take a visual position. Looking at delimited proximity or at infinite distance. A struggle between contemplative life and the desire to actively explore the unknown. The use of color and its change in different light gives a fragile movement to the motionlessness of the architectural geometric forms. Colors are the sensual and personal nature of these urban structures in my work”.