Kunstcurator

WE WONDER WHERE THE WHITE WENT
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam – 26 april t/m 26 mei 2019

Een presentatie waarin ik als gastcurator kunstenaars samenbreng, waarbij de bindende factor de fascinatie voor kleur als visueel beeldmiddel is. Kleur is de taal en tegelijkertijd ook het raadsel dat deze kunstenaars obsedeert en hen steeds opnieuw beweegt dit beeldaspect te gebruiken; soms excessief, barok of fel, maar ook fragiel, verstild of ingetogen. Het kleurgebruik zorgt voor een ongrijpbare bron van de gewaarwording. De totaal verschillende denkwijzen over vorm en materiaal laten juist de gezamenlijke obsessie voor kleur zien. Het gaat bij dit project, naast het herkennen van de context, om de visuele ervaring. Met deze selectie kunstenaars wordt ‘betekenis geven’ herzien in ‘betekenis ervaren’.
Deelnemende Kunstenaars: Ad de Jong, Suzan Drummen, Jan Theun van Rees, Gé-Karel van der Sterren, Arja Hop/ Peter Svenson, Esther Jiskoot, Harry Markusse, Martin Fenne, Marianne Roodenburg, Erik Mattijssen, Fransje Killaars, Stan Klamer. 

KLEUR ROYAAL
Kunst centrum Haarlem – 16 juni t/m 18 augustus 2018
Samengesteld door Marianne Roodenburg. Deelnemende kunstenaars: Stan Klamer, Esther Jiskoot, Helmuth van Galen, Jan Theun van Rees, Ditty Ketting en Marianne Roodenburg

CROSSING COLORS
Kunsthal 45 – Den Helder – 11 maart t/m 27 mei 2018

De deelnemende kunstenaars gebruiken kleur als beeldend middel om de zintuigen te prikkelen en om de toeschouwer te laten schouwen: kijken zonder te bevatten. Het gaat om de visuele ervaring en de impact van kleuren op de zintuigen die in een aantal werken op de spits worden gedreven.
De tentoonstelling laat een verzameling beelden, schilderijen, installaties, foto’s en film zien waarbij de werken van de kunstenaars elkaar visueel bijna raken, elkaar soms lijken te beïnvloeden, elkaar uitdagen, maar ook op zichzelf wijzen.
De ruimte van Kunsthal 45, een voormalige gokhal, leent zich uitstekend als een rauwe ruimte om het elementaire verlangen tot het maken van kunstwerken te tonen. De toeschouwer wordt meegenomen in het waarnemen en ontdekken van tere kleurresiduen, haarscherpe kleurvlakken, wonderlijke poëtische kleurenbeelden en grensverleggende kleurcomposities. Daarbij staat het observeren dichter bij denken dan woorden.
Deelnemende kunstenaars: Ad de Jong, Suzan Drummen,  Jan Theun van Rees, Gé-Karel van der Sterren,
Stan Klamer, Robine Clignett, Ditty Ketting, Arja Hop en Peter Svenson, Esther Jiskoot en Marianne Roodenburg.

English version:
The participating artists use color as a visual means to stimulate the senses and to have the spectator look at them: looking without understanding. It concerns the visual experience and the impact of colors on the senses that are driven to the forefront in a number of works.
The exhibition shows a collection of sculptures, paintings, installations, photographs and film in which the works of the artists almost touch each other visually, sometimes seem to influence each other, challenge each other, but also indicate themselves.
The space of Kunsthal 45, a former gambling hall, lends itself perfectly as a raw space to show the elementary desire to create works of art. The spectator is taken into the perception and discovery of delicate color residues, razor-sharp areas of color, wondrous poetic color images and groundbreaking color compositions. In doing so, observing is closer to thinking than words.

KLEUR- DE KANT VAN DE KUNSTENAAR
De Meerse – Hoofddorp – januari/februari 2017

Als gastcurator breng ik kunstenaars samen die zich in hun werk op indringende wijze verhouden tot kleur.
Deelnemende kunstenaar: Suzan Drummen, Erik Mattijssen, Lam de Wolf, Robine Clignett, Esmee Seebregts,
Ditty Ketting en Marianne Roodenburg.